Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE

Intézményen belüli kapcsolatok

1. Az igazgatóság és a nevelőtestület kapcsolattartása

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus - vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. Az együttműködés fórumait, azok időpontjait (igazgatói tanács ülései, nevelőtestületi értekezletek, megbeszélések), a kommunikációs csatornákat (telefon, e-mail, hirdetőtábla, stb.) az éves munkaterv határozza meg.

2. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek, akik

  • a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat
  • az igazgatói tanács ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

3. A nevelők és a tanulók kapcsolattartása

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatja az igazgató, az osztályfőnökök, a diákönkormányzat vezetője tájékoztatják. A fejlődésről, egyéni haladási ütemről a pedagógusok adnak tájékoztatást. A kapcsolattartás módjait, csatornáit az SZMSZ és a házirend tartalmazza.

Az intézmény külső partnerei

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere)

KapcsolatKapcsolattartás felelőse
Szakértői bizottságokIgazgató, Igazgató-helyettes
Nevelési TanácsadóIgazgató, Igazgató-helyettes
Kerületi óvodák, általános iskolákIgazgató, Igazgató-helyettes
Fővárosi gyógypedagógiai intézményekIgazgató, Igazgató-helyettes
BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekvédelmi KözpontIgazgató, gyermekvédelmi megbízott
CsaládgondozókGyermekvédelmi megbízott, osztályfőnökök
Középfokú nevelési-oktatási intézmények
  • továbbtanulás
  • közösségi szolgálat
Igazgató, Igazgató-helyettes

Egyéb kapcsolatok

KapcsolatKapcsolattartás felelőse
X. kerületi VöröskeresztIgazgató
Egészségügyi dolgozók, intézményekIgazgató, igazgató-helyettes
Amerikai Ház AlapítványIgazgató
Pensió KftIgazgató, gazdasági ügyintéző
X. ker. RendőrkapitányságIgazgató
X. kerületi KormányhivatalIgazgató
FODISZTestnevelő
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális KözpontIgazgató
VagyonkezelőIgazgató, gazdasági vezető
KŐKERTIgazgató, gazdasági vezető

Szülőkkel való kapcsolattartás

A mindennapos kapcsolattartás, tapasztalatcsere és információs lehetőség a nevelő-oktató munkában mind a szülők, mind a pedagógusok számára fontos és hasznos. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatja az igazgató, az osztályfőnökök. Intézményünkben a szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: egyéni megbeszélések, szülői értekezlet, szülői faliújság, honlap. A kapcsolattartás módjait, csatornáit az SZMSZ és a házirend tartalmazza.