Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

A TOLERANCIA PROGRAMRÓL

A Kőbányai Önkormányzat Közoktatási és Közművelődési Irodája által a 2005/06-os tanévben elindított újszerű kezdeményezését, a Tolerancia Programot a kölcsönös elfogadás, karitativitás kialakításának, az együttműködési készség fejlesztésének célja jellemzi. A program a másság elfogadására nevelés fontos eszköze.

A Tolerancia Program mottója: „Valakihez való viszonyunkat megismerésük nélkül nem tudjuk kialakítani!”

Tolerancia Program lényege: hogy a programban résztvevő többségi általános iskolák tanulói megismerkedhessenek a Komplex Általános Iskolában tanuló gyermekekkel; a gyerekek iskolai életével, mindennapjaival. Ennek megvalósulása érdekében, a résztvevő iskolák közösen alakították ki a program koncepcióját és a munkaformákat.

Az iskolák tanítói, gyógypedagógusai közötti jó együttműködés elengedhetetlen. Közösen alakítják ki az osztályok érdeklődésének, a tanulók képességeinek megfelelően a közös foglalkozások és tanórák tematikáját. A rendszeres találkozások alkalmával, a közös tevékenységek kapcsán lehetőség nyílik az ismerkedésre, a barátkozásra. Ezek a foglakozások évszakokhoz, aktuális ünnepekhez kötődő kézműves foglalkozások; mozgásos, táncos tevékenységek; dramatikus játékok; és a tanulók képességeihez igazodó ének – zene, testnevelés és környezetismeret órák.

A közös programokon való együtt cselekvés kulcsfontosságú, hiszen ennek során az ép gyermekek jobban megismerik fogyatékos kortársaikat, megtanulnak viszonyulni a „mássághoz”, s remélhetőleg a Tolerancia Program alapvető célja is megvalósul: elfogadják, befogadják őket. Ezen alkalmakkor megtanulhatják és gyakorolhatják a segítségnyújtás sokféle módját, megtapasztalhatják azt az örömteli érzést és hálát, melyet segítségnyújtásukért cserébe kapnak. Mindenképpen pozitív érzelmekkel gazdagodnak az egészséges gyermekek is.