Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

TOVÁBBTANULÁS

A Gyermekek/tanulók beiskolázási, továbbtanulási lehetőségei

  • A gyógypedagógiai és az autizmus specifikus óvodai csoportjainkba járó gyermekek nagy része intézményünkben kezdi meg tankötelezettségének teljesítését a Tanulásban Akadályozottak vagy az Értelmileg Akadályozottak Általános Iskolájában.
  • Tanulásban akadályozott végzős diákjaink többnyire a sajátos nevelési igényű tanulók számára fenntartott Szakiskolákban folytatják tanulmányaikat.
  • A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók a 8. évfolyam elvégzése után többnyire intézményünk Készségfejlesztő Iskolájában kezdhetik meg középfokú tanulmányaikat. A 9-10. évfolyamon – az általános iskolai tananyag folytatásaként – közismereti tantárgyakat tanulnak diákjaink. A 11-12. évfolyamokon modul rendszerben tervezett, gyakorlati tevékenységekre épülő képzésben részesülnek a tanulók, ahol az elméletet a gyakorlatba építve oktatjuk.

Tanulóink és szüleik folyamatosan kapnak tájékoztatást és segítséget a pályaválasztáshoz. Közös iskolalátogatások, képességvizsgálat és orvosi vizsgálat is segít a megfelelő szakmák kiválasztásában.

A választható középfokú intézményekről bővet tájékoztatást nyújt az OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022- as tanévre, Budapest

A kiadvány elérhető:

ITT