Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

Különös közzétételi lista

A beiratkozásra meghatározott idő - ITT

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának ideje - ITT

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai - ITT

Az iskolai osztályok száma, tanulók létszáma - ITT

Az országos mérés-értékelés eredményei - ITT

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató - ITT

Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma - ITT

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése - ITT

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai - ITT

Intézményegységenként a térítési díj, tandíj és egyéb befizetési kötelezettség - ITT

Osztályozó vizsga tanrátgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje - ITT

Tankönyvellátás - ITT

Tanórán kívüli és egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei - ITT

Tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok - ITT

Betöltött munkakörök alapján a nevelő-oktató munkát segítők száma, végzettsége, szakképzettsége - ITT

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége - ITT


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

  • Vezetői tanfelügyelei ellenőrzések megállapításai - ITT
  • Általános Iskola Intézményegység intézményi ellenőrzések főbb megállapításai - ITT
  • EGYMI Intézményegység intézményi ellenőrzések főbb megállapításai - ITT
  • Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatás Intézményegység intézményi ellenőrzések főbb megállapításai - ITT

További dokumentumok

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató elérhető - ITT

Intézményvezetői pályázat elérhető - ITT

Pedagógia program elérhető - ITT

Nyári ügyelet 2020 elérhető - ITT

Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető - ITT

Az intézmény gyermekei, tanulói - ITT

Szakmai alapdokumentum - ITT

Az intézmény felvételi feltételei elérhetőek - ITT

A 2023/2024-es év munkaterve elérhető - ITT

A gyakornoki szabályzat elérhető - ITT

Az intézmény házirendje elérhető - ITT

Panaszkezelési szabályzat elérhető - ITT

Gyakornoki szabályzat elérhető - ITT

Helyi Értékelési szabályzat elérhető - ITT

Pályázati felhívás és mellékletei - ITT