Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

Gém-Kapocs Alapítvány2022. júniusban a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai munkájának sokoldalú támogatása céljából létrejött a Gém-Kapocs Alapítvány.

Az alapítvány célja:

 • Hozzájárulás az intézménybe járó gyermekek, tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítéséhez, esélyegyenlőségük növeléséhez.

 • A fogyatékkal élő személyek iránti társadalmi érzékenyítés elősegítése.

 • A Komplex EGYMI-be járó gyermekek, diákok sokoldalú fejlesztéséhez tanórák, napközi foglalkozások, szakkörök (Boldog Iskola, Ökoiskola program), habilitációs és rehabilitációs foglalkozások és fejlesztések megtartása, fejlesztő-nevelő oktatás biztosítása. Felvilágosító munka, érzékenyítés támogatása a fogyatékosok elfogadása érdekében.

 • Az óvodai nevelőmunka; az általános iskolai, a készségfejlesztő iskolai, valamint a fejlesztő nevelés-oktatás keretében végzett nevelő-oktató munka szakmai, tárgyi, technikai, létesítményi feltételeinek javítása, korszerűsítése, az anyagi források bővítése.

 • Az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat szakmai munkájához szükséges tárgyi, technikai, feltételek javítása, az anyagi források bővítése.

 • Szakmai továbbképzések szervezése a Komplex EGYMI-n belül és kívül, infrastruktúra fejlesztése, eszközpark bővítése, iskolaudvar kialakítása és fejlesztése, gondozása. Szabadidős tevékenységek feltételeinek javítása. Oktatástechnikai, szakköri anyagok beszerzése (pl. tankonyha, könyvtár, számítástechnikai és tornaterem bővítése, korszerűsítése).

 • Gyerekek, integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, továbbá igény esetén szülők és felnőttek számára is szociális, habilitációs és rehabilitációs, kulturális, továbbá kézműves és fejlesztő, egyéb speciális foglalkozások szervezése, tartása és támogatása annak érdekében, hogy az adott egyén vagy környezetében élők személyiségfejlődése megvalósulhasson. Ezzel párhuzamosan az Alapítvány a szülők számára biztosítja azokat a gyógypedagógiai és fejlesztő szolgáltatásokat, amelyeket a gyermekük külön képzésére, fejlesztésére, habilitálására és rehabilitálására, felzárkóztatására és korrepetálására vehetnek igénybe.

 • Gyerekek, tanulók számára tartandó műsorok, művészeti programok finanszírozása, szervezése és lebonyolítása, látogatásának támogatása, melyek értékeket közvetítenek és a gyermekek testi, lelki, szellemi és szociális fejlődését szolgálják. (kirándulások, táborok szervezésének, lebonyolításának támogatása; művelődési és kulturális intézmények látogatásának támogatása; továbbá Erzsébet tábor, Erdei iskola megszervezésének, lebonyolításának támogatása)

Az Alapítvány Kuratóriuma

   - Elnök:
 • Némethné Varga Ibolya
  • - Tagok:
 • Baloghné Kovács Katalin
 • Gyurkovics Miklósné

Az Alapítvány adatai:

 • Nyilvántartási szám: 01-01-0013310
 • Adószám: 19340256-1-42
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-98957613 (ERSTE BANK)

Alapító Okirat - Kattintson ide!


A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÁRJUK A TÁMOGATÁSOKAT PÉNZ VAGY TERMÉK FORMÁJÁBAN.