Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

KÖNYVTÁR

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok megvalósításának egyik lehetősége és színtere a minden nap nyitva tartó iskolai könyvtár.

A könyvtári dokumentumok (könyv, tankönyv videokazetta, CD, DVD, CD-ROM) beszerzésénél fő szempont, hogy a sajátos nevelési igényű és a fordított integráció keretében nálunk tanuló ép értelmű tanulók megkapják az igényeiknek megfelelő irodalmat; valamint a velük foglalkozó tanárok kielégíthessék szakirodalmi igényeiket.

A gyerekeknek szóló könyvek terén elsősorban színes, képes, jól forgatható irodalmat gyűjtünk, ami mind formailag, mind tartalmilag felkelti és leköti a tanulásban, illetve az értelmileg akadályozott gyermekek figyelmét is. Könyveink szabadpolcos rendszerben vannak elhelyezve, mindenki kedve szerint válogathat. A polcok közötti eligazodásban irányító táblácskák segítenek.

A könyvtár szolgáltatásait iskolánk valamennyi tanulója és dolgozója ingyenesen használhatja. Lehetőség van a helyben használatra és a kölcsönzésre is.

A tanulók csak könyveket, tankönyveket kölcsönözhetnek. Az 1-2. osztályosok 1db-ot, a 3-4. osztályosok 2 db-ot, az 5-8 osztályosok 3 db könyvet kölcsönözhetnek egyszerre.

A kölcsönzés ideje 1 hónap. A tanárok és a technikai munkatársak minden dokumentumtípust kölcsönözhetnek.

Az alsós évfolyamokra járó tanulók rendszeresen járnak könyvtári foglalkozásra, ahol játékos formában ismerkednek a könyvtárral, annak funkciójával, használatának szabályaival. E mellett rendszeresen kölcsönöznek is.

A felsősök az egyes tantárgyak ismeretanyagához kapcsolódóan gyakorolják a polcokon való keresést, a lexikonok, szótárak használatát, e mellett alapvető könyv-és könyvtári ismereteket sajátítanak el. Tanulják az információkeresést, a számukra fontos információk kiválasztásának és felhasználásának módját. Ezáltal lehetőséget kapnak, hogy színesítsék az önálló tanulást és ismeretszerzést.

A könyvtárban lehetőség van az internettel való ismerkedésre, az internet használatára is.