Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Intézményünkben 2014 óta fogadunk közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai diákokat. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a fogyatékos emberek minél teljesebb társadalmi beilleszkedésének alapja az elfogadás, melynek erősődéséhez lehetőséget kell teremteni a sérültek megismerésére, a velük való együttlétre, közösen végzett tevékenységek végzésére.

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) is célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.

Szeretettel fogadunk olyan középiskolai diákokat, akik:

  • szeretnének sérült gyermekekkel találkozni, foglalkozni, a világukba betekintést nyerni,
  • szeretnének tenni azért, hogy a fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadottsága erősödjön,
  • szeretnék erősíteni szociális érzékenységüket, empátiájukat,
  • szeretnék gyakorolni a felelősségvállalást
  • szeretnék megismerni a közösségben tevékenykedés erejét,
  • szeretnének sok szeretetet kapni és maradandó élményekhez jutni.

Egy személyes élmény a közösségi szolgálat keretében nálunk töltött napokról

A 2016-17-es tanév végén iskolánkban töltötte három hetes szociális gyakorlatát a Fóti Waldorf Iskola két 11. osztályos diákja: Aslihan Aida Abdikoglu és Bátori Attila.

Asi és Attila három hétig volt velünk, reggeltől a tanítás végéig. Intézményünk minden tagozatán megismerkedtek a különböző sérülésekkel élő tanulóinkkal és jelenlétükkel, tevékenységeikkel támogatták munkánkat.

Az alábbiakban Asi benyomásait olvashatja intézményünkről, gyerekeinkről, szociális gyakorlatukról:

"Nagyon hálás vagyok, hogy ebben az iskolában tölthettem el ezt a három hetet! Sehol máshol nem lett volna alkalmam ennyi mindennel megismerkedni, ilyen jó és barátságos környezetben.

A tapasztalatok és élmények megszerzésével már máshogy tekintek a világra.

Nem találkoztam még semmi hasonlóval, ezért nem minden ment olyan könnyen. Voltak dolgok, amiket nehéz volt feldolgozni, de tudom ez is létfontosságú volt ahhoz, hogy teljes értékű tapasztalatokat tudjak szerezni.

Megtanultam, mennyire gyönyörű dolog tud lenni a feltétel nélküli szeretet. Az itt tanuló gyerekeknek akkora szíve van és olyan nagy értékeket hordoznak. A három hét végére, olyan szoros kötődésem alakult ki néhány gyermekkel, hogy biztosan meg fogom őket látogatni a jövő év során.

Egyik nap elvittük az ovisokat fagyizni, mikor visszafelé felkaptam az egyik kis szerelmemet, egész úton játszottam vele, annyira nevetett, azzal az igazi megfizethetetlen gyermeki kacajjal, hogy megmelengette a szívemet.

Pozitív élményekkel gazdagodtam, megismertem csodás embereket, akik önzetlenül és szeretettel nevelik a gyerekeket. Nagyon köszönöm, hogy három hétig részese lehettem ennek a csodának!"

Abdikoglu Aslihan Aida

A közösségi szolgálatról bővebb információ nyerhető IDE kattintva