Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLÁRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOK BEMUTATKOZÁSA

A középfokú oktatás előkészítő, elsajátított ismereteket megszilárdító szakasza: 9-10 évfolyam

A képzésben résztvevő személyek

A Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságai jogerős szakvéleménye alapján értelmileg akadályozottak intézményeibe utalt (középsúlyosan értelmi fogyatékos) fiatalok akik elvégezték az általános iskola 8. évfolyamát, illetve olyan tanulásban akadályozott tanulók akik kísérletet tettek egyéb speciális szakiskolában, de az ottani iskolai teljesítményük nem felelt meg az adott képzés követelményeinek. A felvételt minden esetben megelőzi egy személyes találkozó, ahol megismerkedünk a szülővel és a gyermekkel, itt elsősorban a tanuló szociális kompetenciáira vagyunk kíváncsiak. Fontos információ még, hogy súlyos mozgássérüléssel rendelkező tanulót nem áll módunkban fogadni, mert a szakiskola az emeleten található és ez a része az intézménynek nem akadálymentesített.

Személyi feltételek:

A csoportban két gyógypedagógus és egy pedagógiai asszisztens dolgozik.

Képzési idő

2 év közismereti évfolyam, az ismeretek megszilárdítására (9-10.)

Középfokú oktatás szakasza (9-10. évfolyam)

Az értelmileg akadályozott tanulók az általános iskola elvégzése után a Készségfejlesztő Speciális Szakiskola előkészítő, megszilárdító szakaszában folytatják tanulmányaikat.

A 9-10. évfolyam két évében túlsúlyban közismereti tananyag alapján folyik az oktató - nevelő munka, fontos a szinten tartás, az előző években megszerzett ismeretek megtartása, elmélyítése, lehetőség szerinti bővítése. A közismereti tantárgyak mellett a foglalkozásokon a szövés folyamatának előkészítésére, az önálló számítógép használatra, és a háztartástanhoz kapcsolódó ismeretek megalapozására helyeződik a hangsúly. Elsődleges cél a szakmai órák során a tanulók monotónia tűrésének növelése, a kitartó munkavégzéshez szükséges készségek képességek kialakítása, az általános iskola során elsajátított szociális kompetenciák fejlesztése.

A kézműves és kreatív foglalkozások keretében a különböző technikák megismerésével magas szintű szakmai irányítás mellett készítenek a tanulók ajándéktárgyakat.

Minden olyan foglalkozásra, amely a szabadban is megtartható, az iskolaudvar, a játszóterek, a közeli parkok nyújtanak lehetőséget.

Továbbra is kiemelten hangsúlyos a személyiségfejlesztés, a különböző életszituációkban alkalmazkodó képességek, problémamegoldó képességek fejlesztése. A séták, vásárlások alkalmával a biztonságos közlekedési szabályok elsajátítására, a biztonságos közlekedés gyakorlására, szociabilitásuk fejlesztésére adódik lehetőség. Cél, hogy nyitottabbak, bátrabbak legyenek, minél természetesebben viselkedjenek adott helyzetekben, társas kapcsolatokban.

Rengeteg színes program gazdagítja mindennapjainkat, hiszünk a helyzetekben rejlő tanulás erejében, sok témát projektekben, kirándulásokhoz egyéb külső programokhoz kapcsolva dolgozunk fel.