Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


Mozgásfejlesztő csoport speciális nevelési-oktatási céljai, feladatai, eszközei

Mozgásfejlesztő csoportunk 1-8. osztályfokig biztosít integrált oktatást halmozottan sérült, mozgás –és értelmi fogyatékos tanköteles korú gyermekeknek. Az oktatás-nevelés akadálymentes környezetben valósul meg. A tanulók a Szakértői Bizottság, illetve a Mozgásvizsgáló Bizottság javaslata alapján kerülnek az intézmény Mozgásfejlesztő csoportjába.

A csoport összetétele heterogén, vannak tanulók, akik a tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladnak, illetve vannak gyermekek, akik az értelmileg akadályozottak tanterve szerint.

A tanulók folyamatos, intenzív mozgásfejlesztést kapnak, egyéni, illetve csoportos formában. A gyermekek mozgásigénye, indítéka eltérő, így a közös tornában ötvözzük a mozgásnevelés passzív, aktív, illetve a vezetett aktív eljárásait egyaránt. A konduktív nevelés folyamatában a mozgás fejlesztése nem különálló feladat, hanem a nevelő-oktató munka szerves része, mely a napirend során komplexen valósul meg. A gyermekek összevont mozgásfejlesztése a mozgássérülésük, értelmi képességeik különböző foka illetve a társuló tünetek miatt körültekintő differenciálással és hosszabb idő alatt oldható meg, mivel szinte minden gyermek állandó segítséget igényel. Az egyéni célok a sérülés mértéke és a társtünetek miatt nagyon különbözőek.

A gyerekekkel számos játékos, mozgásba, cselekedtetésbe ágyazott feladatot végzünk. Fontos a több érzékszerv bevonásával történő tapasztalatszerzés. Az oktatás során elegendő időt, gyakorlást, eszközt és motivációt biztosítunk. Csoportunk gyerekeire a közös énekelés, mondókázás és a zenehallgatás nagyon lelkesítően hat.

A fejlesztési elvünk

A konduktív pedagógiát és a szomatopedagógiai eljárásokat (masszázs, bazális stimuláció) ötvözzük, hogy tanulóinknak minél sokrétűbb fejlesztést biztosítsunk a napi pedagógiai tevékenység során, valamint, hogy élménytárukat gazdagítva szerezzenek tapasztalatokat, amelyeket a későbbiekben is hasznosítani tudnak. A gyerekek önismeretének fejlesztése, a pozitív énkép erősítése a pedagógiai tevékenység kiemelten hangsúlyos területei a mozgásfejlesztés mellett. Kiemelt figyelmet fordítunk a cselekvéshez szükséges indítékra, illetve a cselekvésbe ágyazott tanulásra, gyakorlásra. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók életkorának, értelmi képességeinek megfelelő ismereteket nyújtsunk a sérülésükről, a legfontosabb egészségügyi szabályok betartásáról, a korrekció lehetőségeiről.

Célunk

 • A sérülésből adódó hátrányok csökkentése vagy ellensúlyozása, a képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan annak érdekében, hogy meg tudják állni a helyüket a társadalomban.
 • A motorikus (nagymozgások, finommozgások) képességek fejlesztése, mely eredményesen támogatja a tanulók szenzoros és értelmi funkcióinak fejlődését is.
 • A mozgás szervrendszer működőképességének optimális szintre emelése, a mozgásszervi elváltozások prevenciója, lehetőség szerinti korrekciója, fejlesztése az estleges progresszió megakadályozása, alap és részfunkciók rehabilitációja.
 • A gyerekek képesek legyenek az életkoruknak megfelelő tevékenységek és mozgásformák végzésére, a változó környezeti adottságokhoz történő legmagasabb szintű mozgásos alkalmazkodásra.
 • A mozgás megszerettetése, mozgásigény kialakítása és fenntartása az egészséges életmódra nevelés nélkülözhetetlen részét képezi.
 • A szakértői bizottság által meghatározott iskolai követelményszint elérése.
 • Megteremteni az esélyegyenlőség alapjait, hogy az iskolai tanulmányok adott pontján az önálló életvitelre felkészültek legyenek a mozgáskorlátozott gyermekek.
 • Egészséges énkép, önbizalmat kialakítása
 • Önállóság fejlesztése.

Feladatok

 • A mozgásfejlesztő csoport sajátossága a mindennapos mozgásnevelés, melynek célja a mozgáskárosodásból eredő hátrányok csökkentése.
 • A tanulók folyamatos, intenzív mozgásfejlesztést kapnak, egyéni, illetve csoportos formában. A gyermekek mozgásigénye, indítéka eltérő, így a közös tornában a szakembereknek ötvözniük kell a mozgásnevelés passzív, aktív, illetve a vezetett aktív eljárásait egyaránt.
 • A gyerekek önismeretének fejlesztése, a pozitív énkép erősítése a pedagógiai tevékenység kiemelten hangsúlyos területei a mozgásfejlesztés mellett. A pedagógusok igyekeznek a tanulók életkorának, értelmi képességeinek megfelelő ismereteket nyújtani sérülésükről, a legfontosabb egészségügyi szabályok betartásáról, a korrekció lehetőségeiről

Feltételek

A gyermekek fejlesztésének mind személyi, mind tárgyi feltételei jók. A fejlesztőeszközöket folyamatosan bővítjük, színesítjük. Csoportunk gyerekei számára 2014/2015-ös tanév óta éves ortopéd vizsgálat és segédeszköz készítés vált biztosítottá az LBT Kft. közreműködésével.