Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu


Autista csoport speciális nevelési-oktatási céljai, feladatai, eszközei

Iskolánkban heterogén összetételű kis létszámú csoportban történik az autista tanulók tanítása, fejlesztése. Heterogenitásuk megmutatkozik életkorukban, kognitív képességükben és az autista specifikus viselkedési problémáikban. A tanulók a Szakértői Bizottságok javaslatára kerülhetnek iskolánkba.

Célunk

 • az egyéni képességek fejlesztése, szociális adaptáció.
 • az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges képességek speciális intenzív terápiás és pedagógiai ellátás segítségével történő pótlása.
 • A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése.
 • A hiányzó készségeket pótló kompenzációs, habilitációs kezelés a fejlődési elmaradás és a viselkedési problémák leküzdése érdekében.
 • A szakértői bizottság által meghatározott tananyag speciális módszerek segítségével történő elsajátítása. Az ismeretek folyamatos alkalmazásának tanítása és változatos probléma megoldási módszerek tanítása, az egész életen át megfelelő alkalmazhatósága.
 • A fejlesztési célok hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához.

Feladatok

 • Alkalmazott tantervünk tartalmában, szerkezetében alkalmazkodik az autizmussal élő tanulók fogyatékosságából eredő speciális szükségleteihez. A tanulók számára a Szakértői Bizottság véleménye és az egyéni felmérés eredményétől függő fejlesztési tervet készítünk, melyet egyéni szükségleteiknek és képességszintjének megfelelően alakítunk ki. A követelményrendszer azt a minimumot határozza meg, mely feltétlen szükséges a továbblépésre.
 • Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy a tanulók konkrét segítséget kapjanak az otthoni és a családon kívüli nevelési helyzetek megoldására az önálló tevékenykedtetésre való szoktatás, a mindennapi gyakorlati (önkiszolgálással kapcsolatos) készségek kialakítása, a változások elfogadtatása, a társas viselkedés szabályainak tanítása, valamint a súlyos viselkedési problémák kezelése terén. Feladatunk továbbá a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a tartalmas szabadidő eltöltése egyéni és társas formában.
 • A képzés során olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat sajátítanak el tanulóink, melyek a legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeit teremtik meg. Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása, és az autista specifikus tananyag tanítása.

Tárgyi feltételek

 • 2 tanterem áll rendelkezésünkre. Egyikben a napi közös tevékenységek (játék, szabadidős elfoglaltság, zenehallgatás), a másikban a tanulás és a rehabilitációs órák zajlanak. A személyiségfejlesztés egyénileg külön csoportszobában történik. Nagy udvaron biztosítjuk a szabad mozgást és levegőzést tanulóinknak, valamint ,,só barlangban” enyhíthetik a gyermekek asztmatikus, légúti problémáikat.
 • A korszerűen berendezett tanteremben minden igényt kielégítő fejlesztési eszköz, speciális tankönyv és taneszköz, tv, magnó, számítógép áll rendelkezésre. Mindkét tantermünkben kialakítottunk a gyermekek sérüléséből adódó szükségleteihez adoptált protetikus környezetet, mely olyan térben, időben (vizuálisan és fizikailag) strukturált környezet, ahol a tanuló számára érthető, hogy mit, hol, hogyan, miért és mennyi ideig tehet, valamint a vizuális támogatás és az egyénre szabott napirend kialakítása. Barátságos, otthonos környezetben, nagy szeretettel gondoskodunk tanulóink jó közérzetéről.