Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

ALAPVETŐ NEVELÉSI-OKTATÁSI CÉLJAINK

Célunk a fogyatékos tanulókat úgy fejleszteni, hogy képességeikhez mért munkafolyamatokat eredményesen végre tudjanak hajtani, valamint olyan egyszerű társas kapcsolatokat legyenek képesek kialakítani, amelyekkel a társadalom védő feltételei közepette megfelelő irányítás, pedagógiai kísérés mellett kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek.

Intézményünk működési területei különbözőek, de pedagógiai munkánkat egységes célokra építjük:

  • az alapkészségek, kulcskompetenciák kialakítására és megszilárdítására
  • a tanulók szocio-kulturális hátrányának leküzdésére
  • a habilitációs és rehabilitációs tevékenységekre
  • a kommunikációs készség és viselkedéskultúra kialakítására,
  • a harmonikus személyiségfejlesztésre,
  • az egészséges életmód kialakítására
  • környezettudatosságra nevelés
  • az alapvető informatikai és idegen nyelvi alapismeretek elsajátítására
  • a megfelelő pályaválasztás reális önismereten alapuló segítésére
  • a szűkebb és tágabb környezethez való alkalmazkodásra, a hazaszeretet érzésének kialakítására.