Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK

„Mindenkitől azt kell követelni, amit meg tud tenni.” (Antoine, de Saint Exupery).

Röviden, tömören, ez a jelmondat fejezi ki leginkább intézményünk pedagógiai kultúráját, gyógypedagógiai szemléletmódját, toleranciáját, empátiáját, amely alapja a tanulókkal való egyéni bánásmód megvalósításának.

Pedagógiai munkánkban meghatározók a habilitációs és rehabilitációs, a komplex személyiségfejlesztő és az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló tevékenységeink.

Fontos számunkra, hogy tanulóink testileg és lelkileg egészséges, harmonikus kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak. Küldetésünket akkor teljesítjük, ha tanítványainkat olyan ismeretekhez, képességekhez, készségekhez juttatjuk, amelyeket hasznosítani tudnak rövid és hosszú távon, szűkebb- és tágabb környezetükben egyaránt.

Oktató-nevelő munkánkban a gyermekek egyéniségének tiszteletben tartásával, elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtésével, a fogyatékosság mértékéhez igazodó speciális fejlesztés az esélyegyenlőség megteremtésével párosul.