Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

OM: 038418
1107 Budapest, Gém utca 5-7
Telefon: 061/261-7691 | 061/261-6863
kobanyaikomplexiskola@gmail.com
kobanyai@komplexegymi.hu
OLDALMENÜK 
Bemutatkozás
Szakkörök
Fejlesztések
DÖK
Madárbarát iskola
Boldog iskola
Ökoiskola

AZ INTÉZMÉNYÜNK MÚLTJA

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!”
(Széchenyi István)

A múlt szerves része minden intézmény jelenének, ezért ismeretét és tiszteletét nagyon fontosnak tartjuk.

Kőbányán az iskolaviszonyokat sokáig az elmaradottság jellemezte, amit jól tükröz, hogy egészen 1856-ig nem volt a kerületnek saját iskolája. A fogyatékos gyermekek intézményes ellátásának kezdetei is csak a múlt századra nyúlnak vissza.

1938.

Az iskola megkezdte működését, akkor a kerület általános iskolája volt. Az átlagosnál lényegesen gyengébb képességű, – a kor szakkifejezésével élve – értelmi fogyatékos tanulók 1947-től 1956-ig a kerületi általános iskolák külön osztályaiban, többnyire elszigetelten és mostoha körülmények között tanultak.

1956.

A gyógypedagógiai osztályokból 1956. szeptember 1-jével alakították meg a Gém utcában– akkori néven – a kisegítő iskolát, ahová enyhe értelmi fogyatékos tanulók jártak. Az alapítás célja a kőbányai enyhén értelmi fogyatékos gyermekek intézményes oktatási-nevelési ellátása volt. A kerület igényeinek megfelelően az "anyaiskola" mellett úgynevezett kihelyezett osztályok működtek a Maglódi úti, a Salgótarjáni úti és az Óhegy úti Általános Iskolákban.

1969.

1969 szeptemberében még csak az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek nevelését és oktatását látta el a Gém utcai intézmény. Selmeczi László – az iskola első igazgatója – kezdte kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek számára a foglalkoztató tagozatot bejáratos jelleggel, minden évben 1-1 osztályt fejlesztve.
Ugyancsak 1969 szeptemberében került sor logopédiai státusz létesítésére. A kerület első logopédusa Thoroczkay Miklósné volt, aki az 1969/70-es tanévben megalakult, első önálló logopédiai csoport vezetője lett. Ebben az évben került sor logopédiai csoport létesítésére is, amely a kerületben akkor működő 18 általános iskola beszédhibás gyermekeinek ellátását végezte.

1979.

Az 1979/80-as tanévben a 8. csoportot befejező középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára Munkára Felkészítő Tagozat indult.

1980.

A Gém utcai épület felújítási és bővítési munkái 1980-ban kezdődtek. Az újjáépített Gém utcai intézménybe 1982-ben költözhettek vissza a tanulók. Itt működik jelenleg is az iskola. Az iskola épületét már a tervezés során a fogyatékos tanulók igényeihez igazodva alakították ki, így az átadásra került iskola a főváros legkorszerűbb – akkori elnevezés szerint – kisegítő iskolája lett. Az épület esztétikus adottságai biztosították a tárgyi feltételeket; a rendet, a tisztaságot, a nyugalmas és derűs légkör kialakításához, a harmonikus, otthonos iskolai élet megteremtéséhez.

1982.

Az 1982/83-as tanévben, a középfokban súlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodáját és összevont csoportjait hozták létre.

1985.

Az igazgató 1985. szept. 1-jétől Nagy Zoltán lett, aki Selmeczi László nyomdokait követve folytatta az intézményi profilbővítést.
Munkatársaival közösen először a középsúlyosértelmi fogyatékosok iskolatípusát alakították ki és folyamatosan – ezzel párhuzamosan – kiépítették a logopédiai hálózatot is.
További profilbővítés volt a középsúlyos értelmi fogyatékosok szakmai előkészítő csoportja és a Készségfejlesztő Speciális Szakiskola. Az évek során különféle munkákat végeztek. Jelenleg szőnyegszövéssel foglalkoznak.

1987.

1987-ben speciális nevelési-oktatási programmal indult az Erdei Iskola az enyhén értelmi fogyatékos 1-8. osztályos tanulók részvételével. A program az évek folyamán folyamatosan bővült a középfokban súlyos értelmi fogyatékos, a mozgássérült, majd a logopédiai osztályok részvételével.

1989.

A mozgássérült tanulók mozgásállapotának javítására 1989-ben konduktori státuszt kapott az intézmény.

1990.

Fokozottan hátrányos helyzetű tanítványaink esélyegyenlőségének megteremtése érdekében 1990-ben létrejött a Mentőöv alapítványun, amelynek hozadékából elsősorban Erdei Iskolánk fenntartási költségeinek fedezése volt.
Hatodik profilként indult meg a habilitációs tagozat. A tagozat a X. kerület Zágrábi út 13. sz. alatt működött az önkormányzat által átalakított épületben.

1992.

Ugyanebben az épületben indult be a konduktív pedagógiai csoport, amelyet jelen pillanatban Mozgásfejlesztő csoportnak hívunk.

1999.

A Zágrábi úti épületben autista csoport indult, az intézmény nyolcadik profiljaként.

2005.

Önkormányzati döntés értelmében a Zágrábi úti épületből ki kellett költözni, így az ott lévő 3 három csoport – a megfelelő átalakítások után – az „anyaépületben” került elhelyezésre.

2007.

Kilencedik profilként került bevezetésre a fordított integráció, amelynek keretében a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján a 70-80 IQ-val rendelkező tanulók a tanulásban akadályozott tagozat osztályaiban integráltan tanulnak.

2013.

Nagy Zoltán igazgató nyugdíjba vonulás után 2013. október 1-tól Fehér Gyöngyi lett az igazgató, akinek vezetésvel megszervezésre került az utazótanári hálózat, amely a kerület többségi óvodáiban, általános iskoláiban integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók habilitációs-rehabilitációs fejlesztését végzi.
Megszűnt a Mentőöv Alapítvány.

2016.

2016. február 20-tól az intézmény igazgatója Némethné Varga Ibolya.

Az elmúlt 5 év legfontosabb eredményei:

 • Intézmény szervezeti átalakítása:
  • egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézménnyé átalakulás
  • intézményegységek létrehozása, intézményegység-vezetők kinevezése
  • osztályok, munkaközösségek számának bővítése
  • készségfejlesztő speciális szakiskola készségfejlesztő iskolává alakítása
  • autista óvodai csoport létrehozása
 • Az utazó gyógypedagógusi, logopédiai hálózat elvégzi a kerület valamennyi óvodájában és iskolájában integráltan nevelt, oktatott valamennyi SNI gyermek, tanuló habilitációs, rehabilitációs fejlesztését, a többségi pedagógusok szakmai támogatását
 • 2019-ben a Fővárosi közgyűléstől megkaptuk a Zalabai Gábor Díjat a budapestiek esélyegyenlőségének támogatásáért
 • Tanulóink rendszeresen részt vesznek SNI tanulók számára szerezett tanulmányi, kulturális, sport versenyeken, ahol rendszeresen szép eredményeket érnek el.
 • 2016-ban, majd 2020-ban elnyertük az Ökoiskola címet.
 • 2016-ban elnyertük a Madárbarát Iskola címet
 • 2018-ban elnyertük a Boldog Iskola, 2019-ben Örökös Boldog Iskola címet.
 • 2016-től a szülők kezdeményezésére évente Egészségmajálist szervezünk.
 • Bekapcsolódtunk a Digitális környezet a köznevelésben” VEKOP-7.3.3-17-2017-00007 pályázatba 10 pedagógussal
 • Műfüves pálya létrehozása, informatika tanterem, szakmai műhely kialakítása; fejlesztő és IKT eszközök számának jelentős bővülése.
 • Az intézmény pozitív arculatának kialakítása, fenntartása érdekében:
  • Új logó megalkotása, használata.
  • Blog létrehozása, működtetése az intézményben zajló eseményekről, aktuális információkról való hatékony tájékoztatás érdekében.
  • Intézményi sajátosságainkhoz igazodó, áttekinthető, informatív, felhasználóbarát honlap kialakítása, folyamatos frissítése, aktualizálása.
  • TankerInfo újságban rendszeres publikálás.